Chu Thị Bình - Vũ Xuân Định

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý

Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý được sử dụng cho sinh viên hiện đang học tập tại Trường đại học Lâm nghiệp. Giáo trình được biên soạn theo đề cương chương trình môn học do Bộ giáo dục đào tạo quy định, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho các cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành.
Vũ Xuân Định

Bài giảng Trắc địa ảnh Viễn thám

Viễn thám được định nghĩa như một khoa học công nghệ mà nhờ nó các tính chất của vật thể quan sát được xác định, đo đạc hoặc phân tích mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng.
Chu Thị Bình - Vũ Xuân Định

Ứng dụng GIS trong Lâm nghiệp

Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng, giúp việc theo dõi diễn biến và hạn chế các tai nạn về rừng. Công nghệ này được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Vũ Xuân Định

Hướng dẫn sử dụng VĐMap

Để tự động hoá việt giao tiếp giữa các quá trình thành lập bản đồ số, chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế và cho ra đời phần mềm VĐMap là một chương trình phần mềm trợ giúp trong quá trình thành lập các loại bản đồ số. Các công đoạn cũng như thời gian thành lập bản đồ số được rút ngắn, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tính chính xác, thống nhất của dữ liệu.
Lê Bảo Tuấn

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý được sử dụng cho sinh viên Khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế.
Mô hình 3D

Ứng dụng GIS xây dựng mô hình 3D quản lý nhà cao tầng trên tuyến đƣờng Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Trên thực tế, tại địa bàn tuyến đường Điện Biên Phủ- Q. Bình Thạnh- Tp. Hồ Chí Minh là một tuyến đường dài, là cửa ngõ quan trọng của thành phố từ hướng Đông, phát triển về kinh tế, cảnh quan đô thị, tập trung đông đúc dân cư, do đó mật độ nhà cao tầng lớn, nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu xây dựng mô hình 3D trên khu vực này để đáp ứng các nhu cầu về quản lý nhà cao tầng.
2023

Thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, việc thu thập thông tin tốn rất nhiều thời gian và công sức. Do đó việc sử dụng các phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Bài viết hôm nay Luận Văn 24 sẽ chia sẻ một số phương pháp thu thập thông tin phổ biến nhất.
2022

Remote Sensing Application

In recent times, remote sensing has become a significant component in policymaking for sustainable development in the agricultural and forestry sectors to establish big data schemes. Big data refers to the volume, variety, velocity, and veracity of data at large scales.
2022

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 02 : 2022/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số: ......./2022/TT-BXD ngày ..... tháng ... năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2022

Application of Remote Sensing and GIS in Natural Resources and Built Infrastructure Management

The aim of the Water Science and Technology Library is to provide a forum for dissemination of the state-of-the-art of topics of current interest in the area of water science and technology.
2021

Remote Sensing in Applications of Geoinformation

Geoinformation is a field that greatly benefits from the technological advances in remote sensing. The numerous advantages of using remote sensing in geoinformation are demonstrated by the large number of application-oriented endeavors already undertaken. Depending on the need (i.e., scientific, societal, mapping, planning, hazard mitigation, etc.), emphasis may be placed on different facets of geoinformation.
2021

Kịch bản biến đổi khí hậu 2020

Kịch bản BĐKH năm 2020 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Đây là phiên bản cập nhật mới nhất cho Việt Nam sau Báo cáo đánh giá lần thứ 5 (AR5) của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu năm 2013 và các công bố mới nhất của IPCC (Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu) năm 2018 và 2019 về xu thế biến đổi khí hậu và nước biển dâng quy mô toàn cầu.
2021

Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia

Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia được xây dựng với mục đích cung cấp các thông tin về đặc điểm, hiện trạng và mức độ thay đổi của khí hậu, những tác động ở hiện tại và trong tương lai của BĐKH để hỗ trợ cho việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch ứng phó với BĐKH và lồng ghép ứng phó với BĐKH vào các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của các bộ, ngành và địa phương.
2020

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giáo trình do Giảng viên cao cấp, TS. Nguyễn Huy Hoàng và ThS. Nguyễn Trung Đông là các giảng viên của Bộ môn Toán – Thống kê, Khoa Kinh tế – Luật trường đại học Tài chính – Marketing, đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cùng biên tập.
2019

WebGIS for Disaster Management and Emergency Response

The application of WebGIS for Disaster Management and Emergency Response provide mechanisms for planning, response and mitigation of the impact of disaster scenarios at the local, regional or national levels.
2019

Landsat 8 (L8) Data Users Handbook

The Landsat 8 (L8) Data Users Handbook is prepared by the U.S. Geological Survey (USGS) Landsat Project Science Office at the Earth Resources Observation and Science (EROS) Center in Sioux Falls, SD, and the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Landsat Project Science Office at NASA's Goddard Space Flight Center (GSFC) in Greenbelt, Maryland.
2018

Introduction to Geographic Information Systems

A geographic information system (GIS) is a computer system for storing, managing, analyzing, and displaying geospatial data. Since the 1970s GIS has been important for professionals in natural resource management, land use planning, natural hazards, transportation, health care, public services, market area analysis, and urban planning.
2018

Advanced Surveying

Surveying is fundamental to all civil engineering activities, which include construction of buildings, roads, railways, bridges, dams, canals, airports and harbours. Survey data is the integral part of design and execution of all engineering projects.
2017

Understanding GPS/GNSS

In the intervening years, the progress of the Global Navigation Satellite System (GNSS) has been staggering. GNSS usage is nearly ubiquitous, providing the position, velocity, and timing (PVT) information that enables applications and functions that permeate our daily lives.
2017

GeoServer: Beginner's Guide

Nowadays, web mapping is all over the internet. User friendly interfaces and efficiency are mandatory requirements for GIS, as for any other system. If you are going to start a new web mapping application, you will not start from scratch.
2017

An Introduction to the Analytic Hierarchy Process (AHP) Using Super Decisions v2

Some of them deal with the theory of the analytic hierarchy process (AHP) and others discuss its applications. The question is whether a new book on AHP is needed and why. The answer is based on our own experience as academic and practitioner of the AHP methodology.
2016

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chia sẻ cơ sở dữ liệu GIS trực tuyến

Dự án ADB/TA-8592: Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (IPFES), được tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản thông qua Ngân hàng phát triển châu Á - ADB.
2016

Remote Sensing of Impervious Surfaces in Tropical and Subtropical Areas

The twenty-first century is the first “urban century” according to the United Nations Development Program. Although urbanized land currently covers only approximately 2% of global land area, more than half of the world’s population live in the urban environment.
2016

Mastering OpenLayers 3

As in every other computer-related field, the Web has also become a determining factor in GIS. In this new trend, with some client-based knowledge, we can easily publish our maps and layers on the Web. However, as technology rapidly develops, we can now perform some more serious GIS-related work on the Web as well.
2016

Practical Handbook of Remote Sensing

People see remote sensing data every day without realizing it, as it’s included in news programs and weather forecasts, and some regularly use it with software packages such as Google Earth. Many people don’t realize they’re looking at satellite data, and even fewer realize that these data are often freely available and accessible to anyone.
2016

Giám sát Đa dạng Sinh học có sự Tham gia: Hướng dẫn phương pháp

Tài liệu hướng dẫn phương pháp giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM) được soạn thảo trong khuôn khổ Giám sát Rừng có sự Tham gia (PFM), bao gồm Giám sát Các-bon có sự tham gia (PCM) (Cassarim và các tác giả, 2013).
2016

Land Surface Remote Sensing in Agriculture and Forest

Remote sensing observations in conjunction with measurements and modeling constitute a discipline that makes it possible to understand the functional properties of the observed system and their dependence on its structural properties.
2016

Xây dựng dịch vụ bản đồ trực tuyến tuân theo chuẩn WMS dựa trên QGIS server và OpenLayers

Sự phổ biến của bản ðồ số và việc sử dụng các công cụ lập bản ðồ kỹ thuật số ðã phát triển nhanh chóng trong những nãm gần ðây. Bản ðồ trực tuyến hiển thị chi tiết thông tin về tọa ðộ, ðịa chỉ, của các ATM trong hệ thống ngân hàng Vietcombank. Ðồng thời ở bất kì ðâu bạn cũng dễ dàng sử dụng và tra cứu một cách trực quan.
2015

Sentinel-2 User Handbook

This SENTINEL-2 Mission Guide provides a high-level description of the mission objectives, satellite description and ground segment. It also addresses the related heritage missions, thematic areas and Copernicus services, orbit characteristics and coverage, instrument payload, and data products.
2013

Data Processing for the AHP/ANP

The positive reciprocal pairwise comparison matrix (PCM) is a well established technique and widely used in multiple criteria decision making (MCDM) methods to perform pairwise comparisons and derive the weight vectors of being compared items, especially in the analytical hierarchy (network) process (AHP/ANP).
2012

Remote Sensing of Land Use and Land Cover

Land cover describes both natural and man-made coverings of the Earth’s surface, including biota, soil, topography, surface and groundwater, and human structures. A related concept is land use, referring to the manner in which the biophysical attributes of the land are manipulated and the purpose for which the land is used.
2012

Hướng dẫn xây dựng WebGIS

Trong lĩnh vực môi trường việc áp dụng công nghệ Internet để thực hiện các công việc về môi trường đang là bước tiến mới và hiệu quả, WebGIS là một công nghệ như thế, hiện trên thế giới đã có rất nhiều ứng dụng của WebGIS, chẳng hạn như “google map”, “Map Server”, “GeoServer” và “GIS Server”.
2012

Land-Use and Land-Cover Changes Impact on Climate and Air Quality

Land-cover and land-cover changes (LCC) affect the moisture and temperature states as well as the composition of the atmospheric boundary layer (ABL). The often-unpleasant conditions in cities in summer are one of the most obvious examples of how land-use, that is the realization of the actual land-cover affects local weather and climate and, indirectly, air quality.
2012

Surveying Engineering & Instruments

Surveying or land surveying is the technique and science of accurately determining the terrestrial or three-dimensional position of points and the distances and angles between them.
2011

Validating the AHP for eliciting colorectal cancer screening preferences

The objective of this study was to validate the Analytic Hierarchy Process (AHP) in measuring patient preferences for colorectal cancer screening in an online survey and to explore to what extent AHP can be used to predict the impact of offering different screening technologies on screening attendance.
2011

Computer Processing of Remotely-Sensed Images

Environmental remote sensing is the measurement, from a distance, of the spectral features of the Earth’s surface and atmosphere. These measurements are normally made by instruments carried by satellites or aircraft, and are used to infer the nature and characteristics of the land or sea surface, or of the atmosphere, at the time of observation.
2010

Combination of optical and microware data of Alos for tropical forest mapping

Tropical forests cover large parts of the Earth’s land surface. These forests hold an enormous biodiversity, and they are disappearing at an alarming rate. Tropical forest mapping frequently is very necessary, especially in developing countries, the main located regions of tropical forests.
2010

Remote Sensing and GIS Integration

The integration of remote sensing and GIS is mutually beneficial for the following two reasons: First, there has been a tremendous increase in demand for the use of remotely sensed data combined with cartographic data and other data gathered by GIS, including environmental and socioeconomic data.
2009

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 02 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số: ......./2009/TT-BXD ngày ..... tháng ... năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2009

Global mapping of human settlement

Remote sensing refers to the technology of acquiring information about the Earth’s surface (land and ocean) and atmosphere using sensors onboard airborne (aircraft, balloons) or spaceborne (satellites, space shuttles) platforms.
2009

Geo-spatial modelling and monitoring of European landscapes and habitats using remote sensing and field surveys

Remote sensing provides exellent methods towards identify the spatial distribution and extent of habitats and landscapes at a Pan-European scale.
2009

Essential Image Processing and GIS for Remote Sensing

From an applied viewpoint, and mainly for Earth observation, remote sensing is a tool for collecting raster data or images. Remotely sensed images represent an objective record of the spectrum relating to the physical properties and chemical composition of the Earth surface materials.
2008

Remote Sensing of Impervious Surfaces

Field survey with global positioning system (GPS), although expensive and time-consuming, can provide reliable information on impervious surfaces. Manual digitizing from hardcopy maps or remote sensing imagery (especially aerial photographs) has also been used for mapping imperviousness.
2007

Understanding Forest Disturbance and Spatial Patterns

This book was conceived as a contribution to the increasingly urgent need in the scientific and resource management communities to develop greater understanding of forest disturbance as a means to aid in the resolution of complex forest management planning issues worldwide. It is our view that, in the past decade, the capability to use remotely sensed data for the generation of forest disturbance products is increasingly well understood and, consequently, more widely available.
2007

Sourcebook on Remote Sensing and Biodiversity Indicators

Through this document, a number of applied researchers share their expertise in the use of remote sensing for monitoring indicators relevant to biodiversity. Using examples and simplified technical language they explain what is currently feasible with remote sensing and approximately at what cost.
2007

Integration of GIS and remote sensing

‘Integration’ refers to the move towards a closer, perhaps symbiotic, relationship between geographic information systems (GIS) and remote sensing and is seen by many to be essential for the future development of both technologies. The main drivers for this move have been the proliferation of geospatial data in various formats, the pursuit of sophisticated statistical models, and the demand for more elaborate applications.
2006

Understanding GPS

Since the writing of the first edition of this book, usage of the Global Positioning System (GPS) has become nearly ubiquitous. GPS provides the position, velocity, and timing information that enables many applications we use in our daily lives.
2006

Remote Sensing Digital Image Analysis

This fourth edition has been developed to reflect the changes that have occurred in techniques for the analysis of digital image data in remote sensing over the past five years or so. Its focus is on those procedures that seem now to have become part of the set of tools regularly used to perform thematic mapping.
2005

Hacking GPS

Kathie has been using GPS since its early days when the accuracy and quality of the receivers were poor. Even back then, however, she realized the potential of such devices and predicted that they would be a huge hit in the consumer arena.
2004

GPS for Dummies

Over the past several years, GPS receivers have become extremely popular and affordable. Lots of people who venture away from urban areas are carrying them.
2004

Remote Sensing and Digital Image Processing

Over the years, Remote Sensing has proven to be a valuable tool for identifying objects at the earth’s surface and for measuring and monitoring important biophysical characteristics and human activities on the terrain. Since the early days of earth observation, numerical methods of spectral analysis have been used to extract information from these digital images.
2004

Applying the Analytic Hierarchy Process

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a systematic approach developed in late 1970s to structure the experience, intuition, and heuristics-based decision making into a well-defined methodology on the basis of sound mathematical principles. The AHP is suited to quantitatively arrive at the decision in the strategic domain.
2003

A Biological Assessment of the Central Truong Son Landscape

The Greater Truong Son Global 200 Ecoregion supports a large number of endemic and nearendemic taxa, including saola (Pseudoryx nghetinhensis), large-antlered (giant) muntjac (Muntiacus vuquangensis), yellow-cheeked crested gibbon (Hylobates gabriellae), Edwards’s pheasant (Lophura edwardsi) and the conifer Pinus dalatensis.
2002

Introduction to GPS

The idea of writing an easy-to-read, yet complete, GPS book evolved during my industrial employment term during the period from 1996 to 1997. My involvement in designing and providing short GPS courses gave me the opportunity to get direct feedbacks from GPS users with a wide variety of expertise and background.
2002

World Atlas of Biodiversity

It is a great pleasure for me to introduce tliis important new book from tlie UNEP World Conservation Monitoring Centre. Building on the analyses it carried out for tfie Eartii Summit in Rio de Janeiro In 1992 and for the new millennium just two years ago, UNEP-WCMC has once again updated and revised its important overview of life on Earth in time for a major global event.
2001

Remote Sensing for Sustainable Forest Management

Remote sensing has been defined as the detection, recognition, or evaluation of objects by means of distant sensing or recording devices. In recent decades, remote sensing technology has emerged to support data collection and analysis methods of potential interest and importance in forest management.
2001

GIS and Remote Sensing Techniques in Land- and Water-management

Managing land and water is a complex affair. Constantly man has to take decisions to allocate and use the natural resources. Decision and action in any use of resources often have strong interactions and side effects on others.
2001

Approaches for monitoring landscape composition and pattern using remote sensing

For forest biodiversity assessment in Alberta, the scale of the element being targeted will determine whether data are best collected through field sampling or remote sensing. Genetic, population, and assemblage/community level diversity assessments will require terrestrial and aquatic field measurements.
2001

The Analytic Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision Making

The primary aim for this book is to draw on the extensive body of research into, and applications of, the analytic hierarchy process (AHP), and to organize it into a single reference text for use by other scientists and students of decision making in the natural resource and environmental fields.
2000

Modeling species distribution with GIS

The apparent ease with which such changes seem to be accepted could be taken as an intrinsic weakness of ecological disciplines; in fact, many ecologists seem to have an inferiority complex with respect to sciences considered more rigorous, such as physics or chemistry.
1999

Using GPS

In this book, I describe how to use the Global Positioning System as a practical land navigation tool. The emphasis is on GPS as a tool and supplement to classic navigational skills. Remember that GPS is not a substitute for the older land navigation tools: map, compass, and altimeter.
1998

Giáo trình Viễn thám II

Cùng với những thành tựu của loài người trong việc chinh phục vũ trụ thì trắc địa ảnh và viễn thám đã và đang được phát triển mạnh mẽ, trở thành một phương pháp rất có hiệu quả, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên, môi trường, quản lý và tổ chức lãnh thổ.